Cala transparent.png

Careers

Training

Our investment in people and continuous specialization have ensured the success of our company and educating young people has always been a priority, thus creating an environment favourable to development and innovation.

Job Opportunities

Căutăm:​

 • Studii superioare (CFDP / CCIA) sau studii de specialitate, cursuri in ofertare
 • Cunoștințe MS Office (Excel nivel avansat); 
 • Cunoștințe în legislația achizițiilor publice; 
 • Cunoștințe software tip Deviz / CAD; 
 • Cunoștințe de limba engleză; 
 • Avantaj permis de conducere, categoria B;

Activitatea zilnică:​

 • Elaborare oferte financiare și tehnice la achiziții publice și private; 
 • Analiza documentației tehnice de ofertare, formulare solicitare de clarificări în perioada de preofertare și răspuns la solicitări de clarificări în perioada de evaluare a ofertelor; 
 • Pregătire necesar de materiale / lucrări în vederea obținerii ofertelor de preț; 
 • Calculare prețuri lucrări de construcții – retele apa/canal, gaz
 • Transpunere prețuri în program devize (dacă este cazul);

 

*When applying for a posted position on our web site, please mention it in the email subject

Căutăm:​

 • Studii superioare; 
 • Experiență în management contractual; 
 • Cunoștințe lb. engleză – obligatoriu; 
 • Cunoștințe pachet Microsoft; 
 • Aptitudini de Project Management;(curs de Management Proiecte)

Activitatea zilnică:​

 • Managementul contractual al proiectelor de construcții la cheie sau a mai multor proiecte de Construcții Civile; 
 • Negocierea, întocmirea/contractarea și monitorizarea/implementarea contractelor, atât cu clienții cât și cu subantreprenorii și furnizorii companiei; 
 • Supervizează corespondența contractuală (operatia si non operativă) cu privire la aspecte ce țin de acte adiționale, revendicări, extensii de termen; lucrari de executat 
 • Asigură managementul financiar (urmărire încasări, aprobare plăți conform condiții contractuale) și al garanțiilor bancare în derularea proiectelor; 
 • Realizează împreună cu managerii de proiect și implementează graficul de contractări și achiziții pentru fiecare proiect; 
 • Networking, comunicare – business development – identifică noi oportunități de contractare (cu clienți dar și parteneri/furnizori); 
 • Asigură împreună cu responsabilii economici/contabilitate/controlling managementul financiar și cost control/bugete al proiectelor; 

 

*When applying for a posted position on our web site, please mention it in the email subject

Căutăm:​

 • Studii superioare tehnice, absolvent/ă, Ingineria Calității, Instalatii etc.
 • Bune cunoștinte de interpretare desen tehnic;
 • Experiență în agrementarea materialelor/produselor pe piata romaneasca
 • Experienta in constructia cartilor tehnice ale proiectelor
 • Experienta in intocmirea procedurilor, metodologiilor, instructiunilor de lucru in constructii
 • Cunoștinte despre implementarea unui sistem de management al calității;
 • Cunoștinte tehnice asupra proceselor de producție;
 • Folosește corect programele MS Office (Word, Excel, Power Point).
 • Cunoștințe de limba engleză de nivel avansat.

 

*When applying for a posted position on our web site, please mention it in the email subject

Căutăm:​

 • Studii superioare-inginer instalații, cunoștințe SSM si PSI
 • Să aibă însușiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calități psihice necesare (spirit de observație, răbdare, viteză de reacție, capacitate de orientare în spațiu, capacitate de comunicare etc.);
 • Să nu aibă antecedente penale
 • Să fie apt din punct de vedere medical
 • Să fie răspunzator de îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite
 • Să fie răspunzator de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natura pe care le are în gestiune
 • Să folosească timpul de muncă exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu
 • Să preia șantierul (verifica situația în teren, realizează măsurători preliminare, evidențiaza eventualele probleme tehnice)
 • Să organizeze și să programeze lucrările în șantier:
 • Să gestioneze activitatea firmelor colaboratoare în subantrepriză
 • Să gestioneze aprovizionarea cu materiale a șantierului
 • Să urmărească asigurarea parametrilor de calitate in conformitate cu exigentele clientului
 • Să execute măsurătorile finale, în vederea predării lucrărilor executate
 • Să gestionezeze tehnic reclamațiile clientului
 • Să gestioneze eliberarea șantierului, returnarea materialelor în exces și eliminarea tuturor reziduurilor din șantier
 • Să răspunda de încadrarea în bugetele stabilite împreună cu superiorul
 • Să răspundă de respectarea graficului de lucrări
 • Să răspundă de calitatea lucrărilor în concordanță cu cerințele clientului
 • Să aibă capacitatea de organizare a locului de muncă
 • Să participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
 • Să fie cinstit, loial si disciplinat, dând dovadă în toate împrejurările de o atitudine civilizată și corectă față de toate persoanele cu care vine in contact
 • Să respecte cu strictețe regulile de protecție a muncii și P.S.I. din obiectivul unde desfășoară serviciul
 • Să acorde ajutor, atât cât este rațional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o situație de pericol
 • Să-și însușească și să respecte normele și instrucțiunile de protecție a muncii și măsurile de aplicare a acestora
 • Să execute alte activitați în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept

 

*When applying for a posted position on our web site, please mention it in the email subject

Send us an application at the following email address:

office@cala.ro

*When applying for a posted position on our web site, please mention it in the email subject

Other services

en_GBEnglish